MICADO – Testen van Endoscopen

Testen van endoscopen

Inleiding:

In de medische wereld wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van endoscopen. Dit zijn instrumenten waarbij, ondanks een kleine opening aan de buitenzijde, toch een goed beeld kan worden gevormd van de inwendige organen zonder dat er veel onnodige schade wordt toegebracht. Te denken valt hierbij aan zogenaamde kijk operaties en het gebruik van operatierobots.

Probleem met het gebruik van dergelijke endoscopen is echter dat er tot nu toe nog geen test methode en apparatuur op de markt was die in staat is om, voor gebruik, de functionaliteit en de werking van de endoscoop vast te kunnen stekken. In de praktijk bekend dit dat er in een groot aantal gevallen (25-40%) vertragingen optreden en/of hoge kosten ontstaan.

Ter illustratie:

Doordat pas bij het gebruik de juiste werking van de endoscoop kan worden vastgesteld komt het voor dat tijdens een operatie blijkt dat een endoscoop niet goed functioneert. Voordat een vervangende endoscoop gesteriliseerd is en gereed voor gebruik treed er een vertraging op van gemiddeld 30 minuten. Al deze tijd staat het operatieteam gereed en moet de patient onder narcose worden gehouden.

Bestaande procedure:

Na gebruik wordt een endoscoop gewassen en vervolgens gesteriliseerd, zonder dat de goede werking van de endoscoop opnieuw is vast gesteld. Alternatief is om telkens gebruik te maken van een nieuwe endoscoop, ook al geeft dit geen garantie op een goede werking. Door middel van “trail and error” vind men een goed werkende endoscoop.

De “afgekeurde” endoscopen kunnen worden weggegooid of ter reparatie worden aangeboden. Omdat de aard van de afkeur niet bekend is betaald met in de regel ook voor een reparatie de “hoofdprijs”. Om een indicatie te geven: de kosten voor een nieuwe endoscoop bedragen € 3.000 Euro, een reparatie categorie 2 € 2.000 Euro en de kosten voor een reparatie categorie 1 ongeveer € 900 Euro. De gemiddelde kosten per jaar voor reparatie van endoscopen belopen per ziekenhuis € 80.000 Euro, dus exclusief de vervangingen.

Aanpak:

Om hierin verbetering te brengen en om een methode in te voeren waarbij de werking van endoscopen door middel van een protocol vast te stellen heeft DOVIDEQ medical apparatuur ontwikkeld die deze test uit kan voeren.

De procedure verloopt dan als volgt:

Voor gebruik wordt de endoscoop gewassen em hierna getest. De resultaten van de test worden door het apparaat zelf door middel van een protocol vastgelegd. Op basis van deze testresultaten kan de endoscoop worden goed- of afgekeurd. In het geval van goedkeur kan de endoscoop worden gesteriliseerd en gereed gemaakt voor gebruik. In het geval van afkeur kan er op basis van de testresultaten worden gekozen voor vervanging of reparatie. Het uitvoeren van een kleine reparatie intern kost € 900 Euro, een grotere als snel meer.

Door het hanteren van deze apparatuur kunnen dus de volgende voordelen worden behaald:

  • Vooraf kan worden vastgesteld dat een endoscoop werkt
  • Reden van afkeur is bekend
  • Inzichtelijk maken van schades door gebruik
  • Maken van juiste keuzes door objectieve metingen

Van niet functionerende endoscopen kan worden vastgesteld wat de reden voor afkeur is zodat de juiste keuze kan worden gemaakt voor het vervolg traject. (Opnieuw wassen, kleine reparatie, grote reparatie of afkeur).

MICADO:

Binnen de branche wordt voorgeschreven in het micado rapport dat endoscopen voor gebruik moeten worden getest. Er bestond echter nog geen protocol en apparatuur om dit uit te kunnen voeren. Om die reden werd dan ook in de praktijk telkens van nieuwe en de duurdere endoscopen gebruik gemaakt. DOVIDEQ medical is de eerste die zowel in de behoefte van een protocol als ook van apparatuur kan worden voorzien. Door dit kenbaar te maken bij de branch organisatie zijn deze nu ook in staat om dit protocol en de gebruikte apparatuur in hun reglement op te nemen.

Dit moet de kwaliteit en borging ten goede komen en brengt kostenbesparingen met zich mee voor ziekenhuizen.