Radboud Universitair Medisch Centrum kiest ScopeControl

Radboud Universitair Medisch Centrum kiest ScopeControl

Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen kiest ScopeControl voor kwaliteitsverbetering

De redenen zijn simpel aldus Jan Wilterdink (DSMH). “Het is voor het eerst mogelijk om de kwaliteit van endoscopen procesmatig te controleren. Objectieve metingen resulteren in een verbeterd werkproces en hogere standaarden voor de instrumenten die ingezet worden voor operaties. Dit is wat we als CSA willen. Een gegarandeerde kwaliteit aanbieden aan onze klant de OK.”

Over ScopeControl

De ScopeControl endoscopen tester is een meetinstrument waarmee de kwaliteit van starre endoscopen gecontroleerd wordt. ScopeControl borgt het kwaliteitsmanagement van de endoscopen die gebruikt worden in de operatiekamer. Het verhoogt de totale kwaliteitszorg; het vergroot de veiligheid van de patiënt, levert minder vertragingen op in de operatiekamer en verlaagt daarmee de kosten.

Endoscopen testen gebeurt nu meestal enkel door een visuele inspectie. De ScopeControl endoscopen tester meet de endoscopen automatisch na het reinigen en vóór sterilisatie. Afgekeurde endoscopen worden uit het werkproces gehaald en een meetrapport bijgesloten. Vervolgens worden ze ter reparatie of vervanging aangeboden. De ScopeControl slaat alle meetresultaten op voor later gebruik en zorgt daarmee voor volledige kwaliteitsborging en rapportage.

Voor meer informatie over de ScopeControl, neem contact op met Jan Carel Teding van Berkhout, Sales and Marketing Director via jancarel.teding@dovideqmedical.com of bel 0570 760 800.