Clinium B.V. kiest als eerste service organisatie voor ScopeControl

Clinium B.V. kiest als eerste service organisatie voor ScopeControl

Clinium B.V. kiest als eerste service organisatie in Nederland voor ScopeControl®

Aan het woord: Jacques Ongerboer de Visser, COO van Clinium
“Ziekenhuizen en klinieken kiezen voor een samenwerking met Clinium voor de sterilisatie en OK logistiek vanmedische steriele hulpmiddelen. De dienstverlening van Clinium biedt optimale kwaliteit en efficiency tegen een scherpe kostprijs aan klanten. Zo kunnen ziekenhuizen geld besparen en zich focussen op hun core business – de medische zorg.”

Waarom heeft Clinium voor ScopeControl gekozen?
“We zien een aantal voordelen die ontstaan na inzet van ScopeControl.”

  • Als Clinium kunnen we een extra service bieden door het kwaliteitsproces voor optieken voor onze klanten in te richten. Hiermee onderscheiden we ons.
  • We kunnen voor onze klanten de kwaliteit van endoscopen borgen en tijdig ingrijpen als het niveau te laag wordt.
  • We kunnen de logistiek van defecte endoscopen overnemen en gerepareerde optieken op juistheid controleren.
  • We kunnen voorspellen voor onze klanten hoeveel reparaties er in en bepaalde periode te verwachten zijn, zodat daar budget voor gereserveerd kan worden.
  • We kunnen partikels en vervuiling in het optiek tijdig constateren.
  • We kunnen en compleet overzicht van de in gebruik zijnde endoscopen bewaken voor elke afzonderlijke klant.

“Kortom de ScopeControl is een logische en effectieve toevoeging aan de dienstverlening van Clinium aan onze klanten.”

Hoe ziet voor Clinium het verdien model eruit?
“Eigenlijk is het ons meer te doen om een service verbreding naar onze klanten. Het voordeel is nu dat de investering gedaan wordt voor meerder klanten en de kosten per saldo voor onze klanten lager zijn dan dat ze zelf over zouden gaan tot aanschaf. Dit is in deze tijd van bezuinigingen erg belangrijk.”

Waar past ScopeControl in jullie bedrijfsproces?
“Naast de CSA-functie nemen wij óók het beheer van het steriele OK magazijn over, verzorgen wij de in- en externe distributie, de coördinatie & handling van leeninstrumentarium en reparatie & onderhoud van instrumentarium.”

● Logistiek:

Endoscopen arriveren na gebruik hier in de vuile ruimte. De ScopeControl wordt opgesteld in de logistieke flow van instrumenten, direct na het reinigen. Alle starre endoscopen worden gemeten na ieder gebruik. Zodra de endoscoop is goedgekeurd wordt hij gefixeerd, verpakt en gesteriliseerd, waarna transport naar de klant plaatsvindt.

● Extra Service voordelen:

Onze klanten kunnen in de toekomst op afstand inloggen op ScopeControl en de meetwaarden van hun endoscopen controleren of rapportages samenstellen.

● Economische voordelen:

Door gebruik te maken van de “wet van de grote getallen”, kan Clinium haar klanten een zeer voordelig en efficiënt aanbod doen met de ScopeControl.